Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key hatası

Home » Linux » Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key hatası
Linux Yorum yapılmamış

FreeBSD 8.x’den 9.x’e geçtiğiniz zaman ssh servisini yeniden başlattığınızda

Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key

hatasını alıyorsanız host için ecdsa key’ini yeniden oluşturmanız gerekmektedir bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

#ssh-keygen -t ecdsa -f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key -N

daha sonra ssh servisini yeniden başlatmanız gerekmekte.

#/etc/rc.d/sshd restart

LEAVE A COMMENT