Iptables ile DOS, Xmas ve Null saldirilarindan korunmak

Home » Linux » Iptables ile DOS, Xmas ve Null saldirilarindan korunmak
Linux Yorum yapılmamış

Iptables ile anlik baglanti sayisini sinirlandirabilir ve DOS saldirilarindan korunabilirsiniz.

Asagidaki ornekte syn-flood isimli bir zincir olusturuluyor ve saniyedeki baglanti sayisi 10 ile sinirlandiriliyor.

iptables -t nat -N syn-flood
iptables -t nat -A syn-flood -m limit –limit=10/s –limit-burst 24 -j RETURN
iptables -t nat -A syn-flood -j DROP
iptables -t nat -A PREROUTING -i $dis_ip -d $hedef_ip -p tcp –syn -j syn-flood

$dis_ip adresi guvenlik duvarinizin internet tarafindaki IP’si, $hedef_ip ise internet agindaki hedef IP adresidir.

Xmas ve Null paket saldirilari da asagidaki gibi onlenebilir.

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –tcp-flags ALL URG,PSH,FIN -j DROP
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –tcp-flags ALL NONE -j DROP

LEAVE A COMMENT