11.10 üzerinde alternatif Java kurulumu (OpenJDK7, Oracle6, Oracle7)

Home » Linux » 11.10 üzerinde alternatif Java kurulumu (OpenJDK7, Oracle6, Oracle7)
Linux Yorum yapılmamış

11.10 ile beraber OpenJDK’nın 6. sürümü geliyor. Bu durumda alternatif olarak daha güncel bir Java sürümü kullanmak istiyorsak üç seçeneğimiz var.

1. OpenJDK 7. sürümünü kurmak.
2. Oracle Java 6. sürümünü kurmak.
3. Oracle Java 7. sürümünü kurmak.

İlk iki seçeneğin uygulanması oldukça kolay, son seçenek biraz daha zahmetlidir. Sırayla gidelim. (Baştan başlayıp yazının tamamını okumadan kuruluma geçecekseniz lütfen kendi rahatınız için yazının sonundaki nota bakın)

Kurmadan önce Java sürümünü denetliyoruz:
Kod: [Seç]

java -version

Alıntı

java version “1.6.0_23”
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.11pre) (6b23~pre10-0ubuntu5)

Görülebileceği üzere sürümümüz öntanımlı olarak kurulu gelen 6.

1. OpenJDK 7 sürümünü kurmak.

Doğrudan depolardan kurabiliiz.
Kod: [Seç]

sudo apt-get install openjdk-7-jre

Kurduktan sonra şu komutu yürütüyoruz:
Kod: [Seç]

sudo update-alternatives –config java

Alıntı

There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

Seçim Yol Öncelik Durum
————————————————————
* 0 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 Otomatik Mod
1 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 El modu
2 /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/java 1051 El modu

Şuanki seçimi tutmak için enter’e basın

, ya da seçim numarasını yazın: 2

OpenJDK 7 sürümü 2. sırada olduğu için 2’yi seçip onaylıyoruz. Şöyle bir çıktı vermesi lazım.
Alıntı

update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in El modu.

Sürümü denetliyoruz:
Kod: [Seç]

java -version

Alıntı

java version “1.7.0_147-icedtea”
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea7 2.0pre) (7~b147-2.0~pre6-1ubuntu1)
OpenJDK Client VM (build 21.0-b17, mixed mode, sharing)

Gördüğümüz üzere OpenJDK’nın 7. sürümüne geçtik.

2. Oracle Java 6 sürümünü kurmak.

Oracle’a ait Java paketleri artık depolarda yer almayacağı için PPA eklememiz gerekiyor.
Sırasıyla komutları yürütüyoruz:
Kod: [Seç]

sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/java

Şu şekilde onay isteyecektir:
Alıntı

More info: https://launchpad.net/~ferramroberto/+archive/java
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it

Enter tuşuna basarak yola devam ediyoruz.

Kod: [Seç]

sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-plugin

Eğer her şey yolunda gittiyse paketlerimizin kurulumu sırasında bizden iki adet lisans onayı isteyecektir. TAB tuşlarına basarak onay kısımlarına geçerek (Kabul ediyorum/YES) onay verin. Kurulum bittikten sonra sistemdeki bu Java sürümüne geçiş yapıyoruz.
Kod: [Seç]

sudo update-alternatives –config java

Birinci maddedeki menüye benzer bir menü gelecektir. Burada java-6-sun olan sürümün rakamını seçip onaylıyoruz.

Sürümü denetliyoruz:
Kod: [Seç]

java -version

Alıntı

java version “1.6.0_26”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_26-b03)

Görüldüğü üzere bu sefer Sun Java olarak bastı sürüm bilgisini.

3. Oracle Java 7 sürümünü kurmak.

Öncelikle aşağıdaki adrese gidiyoruz ve “Accept License Agreement” bölümünü işaretliyoruz:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jdk-7-download-432154.html

Burada,
eğer sistemimiz 32bitse:
Linux x86 – Compressed Binary bölümünün karşısındaki jdk-7-linux-i586.tar.gz paketini,
eğer sistemimiz 64bitse:
Linux x64 – Compressed Binary bölümünün karşısındaki jdk-7-linux-x64.tar.gz paketini indiriyoruz.

Bu paketlerin üzerinden kurulumu yapacağız. Kolaylık olsun diye bu paketlerden hangisini indirecekseniz Masaüstü’nüzde java isimli bir dizin açıp içine koyun. Ardından anlatımı takip edin.

Kod: [Seç]

cd ~/Masaüstü/java
tar xvf jdk*
sudo mv jdk1.7.0/ /usr/lib/jvm/

Dizin istediğimiz yere taşındıktan sonra şu şekilde kuruyoruz.
Kod: [Seç]

sudo update-alternatives –install “/usr/bin/java” “java” “/usr/lib/jvm/jdk1.7.0/bin/java” 1

Ardından seçim yapıyoruz:
Kod: [Seç]

sudo update-alternatives –config java

Eğer sorun çıkmadısa şu satırı görmeniz lazım:
Kod: [Seç]

/usr/lib/jvm/jdk1.7.0/bin/java

Bu satırın başındaki rakamı seçerek yolumuza devam ediyor, ardından sürümü denetliyoruz:
Kod: [Seç]

java -version

Şunu görmeliyiz:
Alıntı

java version “1.7.0”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0-b147)

Tarayıcı eklentisi için şunları yapmalıyız:
Öncelikle eski eklentileri kaldırıyoruz:
Kod: [Seç]

rm -f ~/.mozilla/plugins/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so
sudo rm -f /usr/lib/firefox/plugins/libnpjp2.so /usr/lib/firefox/plugins/libjavaplugin_oji.so

Sonra yenileri için sembolik bağ koyuyoruz:

32bit:
Kod: [Seç]

mkdir -p ~/.mozilla/plugins
ln -s /usr/lib/jvm/jdk1.7.0/jre/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

64bit:
Kod: [Seç]

mkdir -p ~/.mozilla/plugins
ln -s /usr/lib/jvm/jdk1.7.0/jre/lib/amd64/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Eğer olur da Oracle’ın bu sürümünden vazgeçerseniz şu şekilde geri döndürebilirsiniz:
Önce ilgili dosyayı siliyoruz:
Kod: [Seç]

rm -f ~/.mozilla/plugins/libnpjp2.so

Diyelim ki Oracle’ın 6. sürümüne geçiyorsunuz.

32bit için:
Kod: [Seç]

sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.26/jre/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

64bit için:
Kod: [Seç]

sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.26/jre/lib/amd64/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Kaynak:
http://www.webupd8.org/2011/09/how-to-install-oracle-java-7-jdk-in.html

Not: Kaynakta sudo update-alternatives komutları için (hem update hem de install) güzel bir betik var. Dileyen benim anlatımda kullandığım bu komutları kullanmadan, asıl kaynaktaki betiği de kullanabilirler. Ben alışık olduğum yoldan yaptım, betiğin varlığı da ileride garanti değil. Betik için:

Kod: [Seç]

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install update-java

ile kurulum yapıp,

Kod: [Seç]

sudo update-java

ile çalıştırabilirsiniz. Bu betiği kullanacaksanız bu başlıktaki anlatımda geçen sudo update-alternatives ile başlayan komutlar yerine bu betiği kullanabilirsiniz.

LEAVE A COMMENT