Tag : Could not load host key

Home » Posts tagged Could not load host key"

FreeBSD 8.x’den 9.x’e geçtiğiniz zaman ssh servisini yeniden başlattığınızda Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key hatasını alıyorsanız host için ecdsa key’ini yeniden oluşturmanız gerekmektedir bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz #ssh-keygen -t ecdsa -f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key -N daha sonra ssh servisini yeniden başlatmanız gerekmekte. #/etc/rc.d/ss..

Read more