Tag : Iptables ile DOS

Home » Posts tagged Iptables ile DOS"

Iptables ile anlik baglanti sayisini sinirlandirabilir ve DOS saldirilarindan korunabilirsiniz. Asagidaki ornekte syn-flood isimli bir zincir olusturuluyor ve saniyedeki baglanti sayisi 10 ile sinirlandiriliyor. iptables -t nat -N syn-flood iptables -t nat -A syn-flood -m limit –limit=10/s –limit-burst 24 -j RETURN iptables -t nat -A syn-flood -j DROP iptables -t nat -A PREROUTING -i $dis_ip ..

Read more