Tag : temel linux komutları

Home » Posts tagged temel linux komutları"

Temel Linux komutları ve tuşlar Bu bölümde Linux kullanmak için gerekli olan temel komutları ve tuş komutlarını göreceğiz. Bu komutların hepsi konsol dediğimiz text ekrandan veya X-windows altındaki bir terminal programından (x-term, rxvt, aterm gibi) çalışmaktadır. Fakat tuş komutlarının bir kısmı konsola özgüdür ve x-altında pencere yöneticinize göre farklı hareket etmektedirler. <Ctrl><Alt><F1> Bir sonraki terminale ..

Read more